PEDAGOGIA DE SUPORT WALDORF. LA SEVA APLICACIÓ A L’AULA

Del 26 d’octubre de 2024 al 20 de juliol de 2025

 
EL CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA WALDORF presenta un nou curs de Pedagogia de Suport Waldorf a Barcelona com a resposta a la demanda creixent per part dels docents d’aprofundir en la comprensió de les dificultats d’aprenentatge de l’alumnat.

 

ELS OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ
Aprofundir en la comprensió de les etapes evolutives de l’infant. Detectar les dificultats d’aprenentatge. Promoure la capacitat d’observació de l’ésser humà. Aprendre a realitzar avaluacions de les fites del desenvolupament i l’aprenentatge a classe. Desenvolupar programes higiènics de pedagogia de suport per a la classe. Conèixer els exercicis de moviment, pintura i dibuix de la Classe Extra.

QUI IMPARTEIX LA FORMACIÓ

Joep Eikenboom. Mestre d’Educació Primària Waldorf. Docent a les formacions de Pedagogia de Suport Waldorf al món. 

Ingun Schneider. Fisioterapeuta. Mestra d’Educació Primària i Especialista en Pedagogia de Suport Waldorf. Directora del programa de Formació WLS.

Marije Grommers. Euritmista. Especialista en Euritmia Terapèutica.

Jesús Atencia Díaz. Llicenciat en Psicologia. Mestre d’Educació Secundària Waldorf. Especialista en Pedagogia de Suport Waldorf.

Nuria Roca-Cusachs Pericas. Llicenciada en Medicina i pediatra, especialitzada en Medicina Antroposófica. Metge Escolar Waldorf.

Laura Pellico Nebreda. Llicenciada en Psicologia. Especialista en Dificultats d’Aprenentatge i del Desenvolupament Motor. Especialista en Pedagogia de Suport Waldorf. 

Ester Llamas Casanovas. Llicenciada en Pedagogia. Mestra d’Educació Infantil Waldorf. Especialista en Pedagogia de Suport Waldorf

Ana María Coma Sánchez. Mestra d´Educació especial. Mestra d’Educació Infantil i Primària Waldorf. Especialista en Pedagogia de Suport Waldorf.  

Gemma Elías Triviño. Mestra d’Educació Física i educació Primària Waldorf. Especialista en Gimnàstica Bothmer i Pedagogia de Suport Waldorf.

Ana Luisa Blandón Báez.  Mestra d’Educació Infantil Waldorf. Especialista en Pedagogia de Suport Waldorf.

Rosana Mahiques Climent. Mestra d´Educació Primària Waldorf. Especialista en Pedagogia de Suport Waldorf. 

 

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ

Els 12 sentits. Aprofundiment en el sentits inferiors.

Etapes del desenvolupament infantil: del naixement als 7 anys. 

El procés de lectoescriptura. Els processos mirall. Les dificultats amb les matemàtiques. 

Lateralitat i dominància. Els tipus constitucionals. Els temperaments. 

El treball interior del mestre. La respiració i els processos d’aprenentatge.

La maduresa escolar: el pas d’Infantil a Primària. L’observació Goetheana.

Els corrents suprasensibles de l’ésser humà i de la Terra. 

La Classe Extra: teoria i pràctica. El cercle de suport. El dibuix infantil i el seu desenvolupament.

 

ACREDITACIÓ

Aquest curs consta de 165 hores, distribuïdes en 10 mòduls de cap de setmana, i un de 4 dies.

Per obtenir el certificat de participació en la formació s’ha d’haver assistit i acomplert de  manera satisfactòria amb els requisits formatius de manera satisfactoria. El títol està acreditat pel Centre de Formació en Pedagogia Waldorf de Barcelona i per la “Asociación de Pedagogía de Apoyo Waldorf” y  reconegut com a formació permanent del Departament d’Educació de Catalunya.

Assistència. El curs és presencial i per tant, l’assistència és obligatòria. Excepcionalment, i per causa degudament justificada, es podrà certificar el curs als participants que hagin completat el 90% del curs. Els participants que no hagin assistit a tots els mòduls lectius, podran realitzar-los durant el següent curs , sempre que aquest es realitzi.

A qui va dirigida la formació: El curs va dirigit prioritàriament a docents, però també pot interessar a professionals del camp de la psicologia, pedagogia, logopèdia, etc., que desitgin aprofundir en el coneixement de la pedagogia Waldorf, així com en la comprensió del alumnat que tenen a càrrec i trobar-hi respostes pràctiques. Com és un curs d’especialització és necessari que els participants tinguin experiència docent o professional en l’àmbit pedagògic.

 

PROGRAMA DEL CURS: Del 26 d’octubre de 2024 al 20 de juliol de 2025

PROGRAMA DEL CURS: CALENDARI, DOCENTS I CONTINGUTS:

DOCENTS: Ester Llamas, Ana Blandón, Laura Pellico, Gemma Elías, Marije Grommers, Ana M. Coma

TEMES: Audrey Mc Allen, breu biografia. Com sorgeix i com funciona l’«Extra Lesson». La visió antroposòfica de l’home. L’home quadripartit. Exercicis de moviment i pintura, treball interior del mestre. 

DOCENTS: Joep Eikenboom, Laura Pellico 

TEMES: Estructural vs Constitucional. Els corrents suprasensibles de l’home i la Terra. Exercicis de moviment, dibuix i pintura.

DOCENTS: Ester Llamas, Ana M. Coma, Ana Blandón, Marije Grommers

TEMES: Els 12 sentits en l’ésser humà. Els sentits inferiors: aprofundiment i relació amb les dificultats d’aprenentatge i comportament. Exercicis de moviment, pintura i treball interior del mestre.

DOCENTS: Joep Eikenboom, Laura Pellico

(Alumnat presencial amb connexió on-line a les conferències impartides a Madrid)

TEMES: El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura. Els processos mirall i la seva relació amb les dificultats d’aprenentatge. Exercicis de moviment i pintura.

DOCENTS: Laura Pellico, Gemma Elías, Ana Blandón, Marije Grommers

TEMES: Els sentits inferiors: moviment propi i equilibri. El desenvolupament neuromotor de l’infant en el primer septenni. Exercicis de moviment, dibuix i treball interior del mestre.

DOCENTES: Ester Llamas, Ana Blandón, Marije Grommers

TEMES: La maduresa escolar. Proves de maduresa escolar. Treball interior del mestre.

DOCENTS: Joep Eikenboom, Laura Pellico 

(Alumnat presencial amb connexió on-line a les conferències impartides a Madrid)

TEMES: Afinitat ull-color. Les qualitats del color. Exercicis de moviment i pintura.

DOCENTS: Nuria Roca, Gemma Elías, Ana Blandón, Marije Grommers 

TEMES: Tipus constitucionals pedagògics i els temperaments. Exercicis de moviment, pintura i treball interior del mestre.

DOCENTS: Ingun Schneider, Laura Pellico

TEMES: El procés d’aprenentatge de les matemàtiques a l’escola Waldorf. El somni i el seu paper en els processos d’aprenentatge. Com donar suport al desenvolupament de la mà. Exercicis de moviment i dibuix.

DOCENTS: Ana M. Coma, Laura Pellico, Ana Blandón, Marije Grommers. 

TEMES: L’avaluació de la Pedagogia de Suport. Evolució del dibuix infantil. Interpretació dibuix Persona/Casa/Arbre. Exercicis d’avaluació. Treball interior del mestre.

DOCENTS: Jesús Atencia, Laura Pellico, Gemma Elías, Ester Llamas, Ana M. Coma, Ana Blandón, Rosana Mahiques, Marije Grommers. 

TEMES: La observació Goetheana. La Llei Pedagògica. El Cercle de Suport. El treball d’equip: com saber quan i a quin professional derivar a l’alumnat. Com detectar les necessitats grupals i oferir una proposta higiènica al grup. Presentació de casos per part de l’alumnat. Exercicis de moviment, pintura, treball interior del mestre i elaboració de materials.

COST I UBICACIÓ:

Preu total del curs: 1900€ material inclòs 

(Reserva 200€, i la resta es podrà abonar en dos terminis:  850€ a l’octubre de 2024, una setmana abans del començament del curs, i 850€ al febrer de 2025). 

 

ADREÇA DEL CURS:

Escola Waldorf-Steiner El Til·ler Carrer d’Apel·les Mestres, 11, 08193 Bellaterra, Barcelona  -Com arribar: en transport públic FGC Línia Sabadell

 

Horari:

Dissabte de 9 a 19h i diumenge de 9 a 14h. 

I el mòdul d’estiu de quatre dies de 9 a 18h. 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA WALDORF 

Persona de contacte: María José Saavedra             Telèfon: 647 504 280 

E-mail: info@formaciowaldorf.com   Web: www.formaciowaldorf.com 

La reserva de la plaça serà d’acord amb l’ordre de pagament. 

L’organització es reserva el dret a fer els canvis necessaris del personal docent.