CURS DE FORMACIÓ D’ EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF A BARCELONA

(Del 20 setembre 2024 al 16 de maig 2026)

 
El CENTRE DE FORMACIÓ DE PEDAGOGÍA WALDORF presenta UN NOU CURS D’ EDUACIÓ INFANTIL WALDORF A BARCELONA.
Aquest curs constarà de 18 mòduls (250 hores). Hi ha TRES modalitats que s’especifiquen a continuació en relació amb la titulació oficial de la que es disposi i amb la realització de les pràctiques. Aquestes modalitats es corresponen amb la certificació i titulació següents:
 • Títol d’aprofitament del curs en Educació Infantil Waldorf. Amb 250h d’assistència i els treballs d’investigació (lectures, observació i descripció d’un infant).
 • Títol d’expert/a en educació Infantil Waldorf, aquest inclourà 250 hores presencials i 250 hores de pràctiques en els casals d’estiu dels centres que en tinguin o viatjar a l’estiu a Sud Amèrica durant el mes de juliol i agost on són lectius, o a la resta de països que pugui coincidir en horari escolar. Aquestes pràctiques es poden fer en diferents cursos. Les pràctiques es realitzaran en escoles d’Educació Infantil Waldorf d’Espanya o de l’estranger. Així mateix els treballs d’investigació (lectures, observació i descripció d’un infant, així com la memòria de les pràctiques) es valoren en un total de 300 hores, i això equival amb el curs presencial a 800 hores.
 • Títol per aquells que desitgin ser Tutors/es de Grup en una Escola Infantil Waldorf, inclourà un any complet de practiques, amb un total de 925 hores, treballs d’investigació (lectures, observació i descripció d’un infant així com la Memòria de les pràctiques es valoraran en 300 hores, que sumat a les 925 hores i les 250 presencials, equivalen a 1.475 hores.

Acreditació. El curs està acreditat pel Centre de Formació en pedagogia Waldorf de Barcelona. També esta reconegudes totes aquestes modalitats per l’Asociación de Centros Educativos Waldorf de España i de l’Asociación Internacional para la Educación Infantil Waldorf-Steiner (IASWECE). En tràmit la acreditació del Departament d’Ensenyament como formació permanent del professorat.

Assistència. El curs és presencial, i per tant, d’assistència obligatòria. Excepcionalment i per causa degudament justificada, es podrà certificar el curs als/les participants que hagin completat el 90 % de les hores del curs. Els o les participants que no puguin assistir a algun dels blocs lectius, podran realitzar-lo en el corresponent bloc del curs següent.

Investigació. S’entregaran abans de finalitzar el curs comentaris breus d’almenys de  deu llibres de la bibliografia recomanada per la Direcció del Curs o a suggeriment dels docents. També s’haurà de presentar una Memòria de Pràctiques. En aquesta Memòria s’inclourà l’Observació d’un arbre en el primer any i la descripció metòdica d’un infant, segons les indicacions demanades, en el segon curs.

Pràctiques. Són obligatòries, tant a la modalitat d’Experts de 250h, com a la de tutors a la modalitat de 925 hores del curs complet, encara que es demanarà només a les o els mestres d’educació infantil o a les/els tècnics en educació infantil. (Pels mestres que estan treballant en l’horari lectiu oficial, es donaran dos o més anys de termini per a realitzar les pràctiques en les seves vacances locals o a l’estiu a l’estranger). 

Per a poder treballar com mestre/a o tutor/a de grup en una Escola Infantil Waldorf –tal com s’ha expressat més amunt- farà falta la titulació corresponent i haver realitzat el curs amb tots els seus requisits d’investigació i Memòria -amb la modalitat de pràctiques d’un curs escolar.

Dirigit. A Graduats, Llicenciats/des, Diplomats/des, Tècnics/ques d’Educació Infantil, “Mares i Pares de Dia”, Treballadors/res Socials, Educadors/res, Mares i Pares i qualsevol persona interessada en realitzar una formació específica com Educador/a o per al seu desenvolupament personal.

El curs, amb validesa internacional vol respondre a la formació completa en Pedagogia Waldorf que necessita una o un mestra/e d’Educació Infantil

Es presenta en un quàdruple enfoc:

 • Estudi dels fonaments antroposòfics. 20%
 • Una aproximació metodològica Waldorf al desenvolupament de l’infant. 20%
 • Activitats artístiques: pintar a l’aquarel·la, modelar amb cera i fang, música i cant, eurítmia. Activitats manuals per aprendre a preparar i treballar amb el material didàctic: Elaboració de nines, preparació de teatrets de titelles, pastar i coure pa, taller de llana, costura, etc.  20%
 • Aspectes professionals i socials. 20%

Sabem que el nen petit aprèn del seu entorn i l’integra a través de les seves mans, tocant, xuclant,… ja que mentre explora el món descobreix les seves característiques, la seva essència, i, alhora, de forma progressiva i invisible, també modela la seva estructura mental, fent possible el desenvolupament del pensament i la comprensió del món que l’envolta. 

Al costat d’aquesta capacitat de “donar-se” al món, el nen duu amb ell una altra facultat extraordinària: La imitació. Gràcies a la qual, el nen IMITA dels adults el posar-se dret i caminar, el parlar i el pensar, els tres pilars fonamentals per al seu desenvolupament futur. A més, gràcies a la imitació, podrà integrar els gestos dels adults, reveladors de la seva essència, dels seus sentiments, dels seus pensaments… Així, tot l’entorn físic i humà s’imprimirà poc a poc dins l’ànima infantil, configurant, modelant al ser humà en desenvolupament que creix a cada nen per arribar a ser. Això, ens recorda la gran responsabilitat que com a mestres i com a pares tenim davant del nen per a ser dignes de ser imitats… 

L’infant ha de comprendre el seu entorn a través de les seves mans, explorant els materials, els objectes; a través del moviment, a través de la imaginació…

Així doncs, tenint en compte els aspectes bàsics, abans anomenats, podem veure que el fonament d’aquest Curs de Formació Waldorf és el desenvolupament interior del mestre i la seva capacitació per ser i practicar la investigació sobre l’ésser humà, capacitar-se per aprendre a observar i caracteritzar el nen del que tenim cura amb la finalitat de conèixer les seves veritables necessitats per a la seva educació i el desplegament del seu ésser. Rudolf Steiner, filòsof austríac, creador de la Pedagogia Waldorf, va oferir una metodologia i didàctica plenament unides a la creativitat del mestre.

D’aquesta manera, en el Curs participaran uns vint-i-cinc docents (metges, psicòlegs, artistes, pedagogs, terapeutes, etc.) que presentaran els aspectes més diversos sobre la comprensió de l’ésser humà en evolució, la metodologia, la didàctica i el treball en la comunitat escolar.

PROGRAMA DEL CURS: CALENDARI, DOCENTS I CONTINGUTS:

PEDAGOGIA WALDORF: UNA EDUCACIÓ PER A LA VIDA.
Sr. Antonio Malagón, Llicenciat en Història i Geografia, i mestre Waldorf Sra. Àuria Gómez Galceran, Llicenciada en Pedagogia, Mestra d’educació Infantil i primària Waldorf; Janine Künzi, Pedagoga , Mestra d’Educació infantil Waldorf.

 • Introducció a la Pedagogia Waldorf.
 • Impulsos pedagògics en el segle XX: La Pedagogia Waldorf.
 • L’Educació Infantil Waldorf en el món, un impuls terapèutic per a la societat.
 • La pintura amb ceres.
 • Introducció a les etapes evolutives de l’infant.
 • Introducció dels sentits a l’educació infantil.

METODOLOGÍA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL:

Sra. Sonia Kliass, Psicòloga amb formació Waldorf. Sr. Klaus Esser. Mestre de música a l’escola Waldorf el Til·ler; Sra. Gabriela Bernal Mestra d’educació infantil de l’escola Krisol de Premià de Dalt.. 

 • Els tres primers anys de la vida del nen. Introducció als 4 sentits basals.
 • El treball de Emmi Pikler.
 • El desenvolupament motriu.
 • La música pentatònica a l’Escola infantil Waldorf.
 • Caminar, parlar, pensar: tres pilars en la primera infància.

ELS PRIMERS ANYS DE LA VIDA DE L’INFANT.

Sra. Núria Albajar Pedagoga, Mestra d’educació. Especialista de Música en l’ambient de quinta. Sra. Janine Künzi. Sra. Sònia Kliass.

 • El desenvolupament del joc i la manipulació durant els primers anys de vida.
 • La música d’ambient de quinta a l’Escola Infantil Waldorf.
 • El desenvolupament de l’infant de 3 a 6 anys.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA D’UNA ESCOLA WALDORF

Sra. Laura Pla, mestra infantil Waldorf. Sra. Gabriela Bernal, mestra infantil Waldorf

 • Programa d’activitats del dia, de la setmana i de l’any.
 • El joc simbòlic. Elaboració d’una nina de nusos.

L’ EDUCACIÓ EN VALORS I L’AUTOEDUCACIÓ DEL MESTRE I

Sr. Antonio Malagón; Sra. Presentació Serrano mestra d’Educació Infantil Waldorf. Especialista en Art de la Paraula. Sra. Marije Grommers, especialista en Eurítmia

 • L’educació en valors i l’auto-educació del mestre I.
 • La paraula, eina per al treball personal.
 • L’eurítmia a l’educació infantil.

LA CONSTITUCIÓ ANÍMICA DE L’ INFANT I L’EDUCACIÓ DELS SENTITS .

Sr. Klaus Esser, mestre Waldorf, Dr. Camilo Botero, Metge antroposòfic i Pilar Picatoste, mestra Waldorf i art-terapeuta.

 • L’observació goetheana. 
 • El desenvolupament dels sentits a l’educació infantil Waldorf.
 • Observacions a la natura.
 • Pautes per l’observació d’un arbre. 

(presentació del treball entre el mes de març i abril del 2025)

L’ AUTOEDUCACIÓ DEL MESTRE II

Sr. Antonio Malagón; Sra. Presentación Serrano, mestra d’Educació Infantil i Primària Waldorf. Especialista en Art de la Paraula Sr. José Ma. Sánchez, Especialista en Eurítmia terapèutica.

 • Introducció a l’enfoc humanístic de Rudolf Steiner.
 • L’auto-educació permanent del mestre.
 • L’Eurítmia a l’Escola Infantil Waldorf.

EDUCACIO PER A LA SALUT: LA CONSTITUCIÓ CORPORAL I ESTRUCTURA DE L’OBSERVACIO EN UNA ESCOLA WALDORF

Sra. Ester Llamas, Pedagoga i mestra infantil Waldorf ; Sra. Àuria Gómez Galceran, Dra. Adriana Cordón, Especialista en Medicina Antroposòfica;

 • L’observació de nens. 
 • La nina de peu en llana.
 • El desenvolupament embrional.

LA DIDÀCTICA AL JARDÍ D’INFANTS.

Sra. Núria Albajar; Sra. Ester Llamas. Sra. Àuria Gómez Galceran. Sra. Maria Romo Euritmista i artista plàstica.

 • La vivència de la primavera a l’Escola Infantil Waldorf.
 • Animalets de punt de mitja.
 • L’art com element essencial per al mestre Waldorf.
 • El dibuix infantil i els seu reflex en el procés evolutiu. 

LES ESTACIONS DE L’ANY I CELEBRACIÓ DE LES FESTES CRISTIANES.

Sra. Gabriela Bernal, Sra. Anne Nott, mestra d’educació infantil Waldorf, Sra. Taida Gómez, mestra i especialista en el mètode Pàdovan

 • Les celebracions de les festes del cicle de l’any, com l’educació del “temps”.
 • Les taules d’estació en la celebració de les festes cristianes. 
 • Motricitat i rotllanes.
 • El mètode Pàdovan, de reeducació en l’etapa d’educació infantil.

¿QUÈ ES I  COM SORGEIX LA PEDAGOGIA DE SUPORT WALDORF?
APROFUNDÍ  EN EL PROCÉS D’ENCARNACIÓ DEL PRIMER SEPTENNI
OBSERVACIÓ I CURA DELS SENTITS INFERIORS

 

Sra. Laura Pellico, Llicenciada en Psicologia, Especialista en “Classe extra”  Waldorf i Sr. Josep Ramón Aymerich, Mestres d’Educació Especial i Especialistes en Pedagogia terapèutica Waldorf i Sra Maria Romo

 • La maduresa escolar i la integració sensorial.
 • La Pedagogia de la «Classe Extra» Waldorf: Exercicis pràctics. 
 • La força terapèutica de l’art. 

LA PEDAGOGIA DE LA CLASSE EXTRA I LA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA.

Sra. Laura Pellico, Llicenciada en Psicologia, Especialista en “Classe extra” Waldorf.
Sra. Ma. Helèna Iglèsias, Mestra Waldorf i art-terapeuta. Sr. Nil Roda, especialista en dinàmiques de grup i treball amb les famílies.

 • Exercicis de la Classe Extra.
 • La Pedagogia Terapèutica Waldorf: Exercicis pràctics.  
 • Dinàmiques de grup.

EL LLENGUATGE DELS CONTES DE FADES I: LA IMAGINACIÓ.

Sra. Gabriela Bernal, Sra. Anne Nott i Àuria Gómez Galceran

 • La imaginació com a força modeladora del pensar i de la voluntat.
 • La importància del conte de tradició oral.
 • Elaboració de contes representats. 
 • La força dels mitjans de comunicació i les imatges en els infants.

EL LLENGUATGE DELS CONTES DE FADES II: LES IMATGES.

Sra. Àuria Gómez Galceran. Sra. Anne Nott.

 • Selecció de un conte per representar.
 • Elaboració de marionetes de fils.
 • Representació de contes per infants dels germans Grimm. 
 • Elaboració de nines d’abraçar.

EDUCACIÓ PER A LA SALUT II

Dra. Adriana Cordón; Sra. Anne Nott; Sra. Marta Such especialista en pintura; Sra. Rosa María Mercadé, experta en Formació Biogràfica

 • Biografia de l’ésser humà I.
 • Reconeixement i tractament de les malalties infantils. 
 • Pintura d’aquarel·la per a adults.
 • Elaboració de nines d’abraçar.

ASPECTES PSICOLÒGICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ÉSSER HUMÀ. 

Sra. Rosa María Mercadé.  Sra. Àuria Gómez Galceran. Sra. Anne Nott.

 • Biografia de l’ésser humà II. Dinàmica social: Formes de treball. 
 • Presentació d’observacions fetes pels alumnes.
 • Elaboració de nines d’abraçar.

L’ESCOLA DE PARES. ELS TALLERS PEDAGÒGICS AMB PARES. L’HORT ESCOLAR.

Sr. Jordi Querol, Enginyer agrònom i agricultor biològic-dinàmic; Sra. Lydia Martínez, educadora social i formadora en l’hort escolar i el Sr. Klaus Esser.

 • Jardineria i hort a l´Escola Infantil Waldorf.
 • La visió de la terra de la agricultura Biodinàmica. Elaboració del pa.
 • El treball amb les famílies.
 • Valoració dels treballs d’observació sobre els arbres.

LA DIRECCIÓ, ORGANIZACIÓ I GESTIÓ A L’ESCOLA INFANTIL WALDORF

Sr. Antonio Malagón, Sr. Ignasi Melé. Sr. Nil Roda Especialista en dinàmiques de grup.

 • Dinàmiques de grup i treball amb les famílies.
 • Biografia de Rudolf Steiner.
 • Els models jurídics.
 • La vida econòmica i la participació de les famílies.
 • La llibertat pedagògica.
 • Avaluació del curs i Cloenda.

CLAUSURA DEL CURS AMB LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: Retrospectiva i avaluació del Curs (dissabte, acaba el curs a les 17,30 hores)

TREBALLS A PRESENTAR:

La memòria de pràctiques s’haurà de presentar el mes de maig de l’any que es realitzin les pràctiques. En ella s’inclourà l’observació metòdica d’un arbre i d’un nen o nena. També es faran comentaris breus de 10 llibres de la bibliografia que entregarà la Direcció del Curs o dels llibres que suggereixin els docents.

La Direcció i Coordinació del Curs estem a disposició dels participants per a les converses que siguin necessàries.

Una Salutació Cordial,

Klaus Esser, Àuria Gómez Galceran, Janine Künzi, María José Saavedra, Núria Albajar i Ester Llamas

 

COST I UBICACIÓ

Preu del curs: 2.200 € material inclòs (Reserva 200 € i la resta es podrà abonar en dos terminis: 1.000 € al setembre de 2024 (una setmana abans de començar el curs  i 1.000 € al setembre 2025)

 

Adreça del curs:

Escola Waldorf Steiner el Til·ler
Apel·les M estres 11
Bellaterra
08193 Cerdanyola del Vallés Barcelona

 

Horari: 

Divendres, 17.30h. a 22 h. i Dissabte de 9 h. a 14 h. i de 15 h a 19.30 h 

Com arribar:

FGC Línia Sabadell

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGÍA WALDORF.

Persona de contacte: María José Saavedra

Telèfon: 647 504 280
E-mail: 
info@formaciowaldorf.com

INSCRIPCIÓ

Oberta. La reserva de la plaça serà d’acord a l’ordre de pagament.
L’organització es reserva el dret a fer els canvis necessaris del personal docent.