Les matemàtiques i la geometria en l'educació primària segons la Pedagogia Waldorf

11 i 12 de maig de 2024

1r — Didàctica per a l’ensenyament de les matemàtiques de la 1ª a la 3ª classe.

 

8 i 9 de juny de 2024

2n — Didàctica per a l’ensenyament de les matemàtiques de la  4ª a la 6ª classe. 

 

“El que fem per a l’infant, no només ho fem per al moment present, sinó per a tota la vida”

—Rudolf Steiner

 

ADREÇAT A:

Professorat d’Educació infantil, primària, educadors, tècnics d’educació infantil, treballadors socials i qualsevol persona interessada en realitzar una formació específica de matemàtiques.

 

OBJECTIUS DEL CURS:

En aquest curs, volem donar eines bàsiques al professorat per treballar de manera creativa i conscient amb l’alumnat, en aquesta apassionant matèria que pot ser un gran repte tant per l’alumnat com per al professorat.

 

PROFESSOR:

Ignasi Melé Vidal.

Mestre Waldorf d’educació primària. Col·laborador en diferents formacions per a mestres.

 

CONTINGUTS:

Es revisarà el moment evolutiu de l’alumnat a cada classe i la justificació del currículum Waldorf en aquesta matèria. Es desplegarà el conjunt de tasques i activitats que poden ajudar a l’alumnat a vivenciar i experimentar les matemàtiques  des de diferents angles. 

 

I) Els números i les operacions bàsiques.

 1. Moment evolutiu del nen en ingressar en primària.
 2. Les matemàtiques i el pensament abstracte.
 3. La força de les imatges.
 4. El compteig, aprofitant les parts rítmiques.
 5. Els números, representació gràfica (números romans i aràbigues).
 6. La qualitat dels números.
 7. Operacions manipulatives i escrites (horitzontal i en torra).
 8. Identificació i estructura dels números aràbigues.
 9. Lectura i escriptura dels números. 
 10.  Un compte pels números que es giren.
 11.  Descomposició de números.
 12.  Operacions amb la seva pròpia “calculadora”. 
 13.  Les taules de multiplicar, el gran desafiament.
 14.  Càlcul mental, estar en forma.
 15.  Els primers problemes. 


II) Mesures i estimació

 1. Etapa evolutiva.
 2. Egipte i les mesures.
 3. El cos com a instrument de mesura.
 4. Unitats de mesura i conversions (Metre, Gram, Litre).
 5. El rellotge.
 6. Estimacions.


III) Les fraccions, els decimals, proporcionalitat directa i inversa, percentatges, potències i arrels quadrades.

 1. Introducció al concepte de fracció. 
 2. Conceptes bàsics: «numerador» i «denominador» «fracció equivalent», simplificació de fraccions.
 3. Operacions amb fraccions.
 4. Múltiples, submúltiples o divisoris, números primers i compostos, el Garbell d’Eratóstenes.
 5. Comú denominador. MCM i MCD.
 6. Factorització.
 7. Fracciones i decimals.
 8. Les regles de la divisibilitat.
 9. Proporcionalitat, de la regla de tres a l’àlgebra.
 10.  Problemes de proporcionalitat.
 11.  Percentatges.
 12.  Potències, nocions bàsiques.
 13.  Arrel quadrada bàsica.


IV) Dibuix de formes i geometria

 1. El dibuix de formes com a vivència de l’espai.
 2. El dibuix de formes durant els primers 4 cursos.
 3. La geometria a mà alçada, les formes arquetípiques.
 4. La geometria com a instrument, la precisió.
 5. Geometria i mesures.
 6. Càlculs geomètrics.

 

AVALUACIÓ:

 • Participació en totes les activitats.
 • Realització dels exercicis proposats.

 

REQUISITS CERTIFICACIÓ:

90% de l’assistència i participar en totes les activitats. El curs està acreditat pel Centre de Formació en Pedagogia Waldorf a Barcelona. Acreditat pel Departament d’Educació com a curs de formació continuada.

 

COST:

 • El cost del curs, material inclòs, és de 250 €. Caldrà ingressar 100 per la reserva i 150 una setmana abans de l’inici del curs.
 • Al mòdul de geometria, l’alumnat es portarà els seus instruments: regla, esquadra, cartabó, compàs i transportador d’angles. 

 

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS:

Escola Waldorf-Steiner El Til·ler Carrer d’Apel·les Mestres, 11

Bellaterra, 08193 Barcelona

 

Cóm arribar:

En transport públic FGC Bellaterra

 

HORARI:

dissabte de 9.30h a 14h i 15:30 a 19h

diumenge de 9.30 a 14h.

 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:

info@formaciowaldorf.com

Tel. 647 50 42 80 persona de contacte María José

www.formaciowaldorf.com

 

La reserva de la plaça serà d’acord a l’ordre de pagament