La formació permanent del professorat

La Pedagogia Waldorf és una valuosa aportació a al renovació pedagógica, avalada per una experiència de 100 anys d’existència. Especialment als països centre europeus i nòrdics, on forma part del món educatiu i cultural. Actualment existeix en diferents països dels cinc continents. Avui compta amb més de 3500 centres educatius, contant els centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, centres d’atenció a la diversitat i centres de formació del professorat. Tant en l’entorn privat, concertat o públic (Suècia, EEUU, Finlàdia, Suïssa) També estan en zones molt desfavorides de Brasil, Colòmbia, Senegal, Egipte, Sud-Africa, Xina… Muchas escuelas Waldorf pertenecen a la Red de escuelas asociadas a la UNESCO, perquè integren en els seus projectes educatius els ideals d’una educació per la pau, el treball multicultural i la solidaritat entre escoles de molts diversos països.

La nostra associació neix al 2015, per atendre la necessitat d`escoles bressol, mares de día i mestres d’educació infantil. Aquests cursos conten amb el vist i plau del Departament d’Ensenyament.

El nostre centre vol aportar:

 • Una formació contínua del professorat, per que pugui recrear la didàctica adequada cada alumne.
 • La formació per que pugui participar activament en les tasques pedagògiques quotidianes i en la direcció col·legiada del Centre.
 • La disposició per treballar col·lectivament en la gestió del Centre amb les famílies.
 • La capacitació per entrar en processos d’avaluació del propi treball pedagògic i dels processos d’aprenentatge de tota comunitat escolar.

La Pedagogia Waldorf recull l’experiència de molts anys de treball en països i zones socio-culturals i econòmiques molt diverses. Es tracta d’una metodologia activa que s’enquadra en l’Escola Nova (1919 a Stutgart), També valorada com Pedagogia Estètica, en els cercles universitaris. On la creativitat i l’individualitat són cuidades per poder desenvolupar una millor integració social. La investigació del mestre en les aptituts de cada alumne és el que desperta les capacitats creatives que l’ajuden a produir noves estratègies de treball i una didàctica viva d’acord amb les necessitats veritables i individuals de l’alumne, i de la classe en general.

OBJECTIUS GENERALS DELS CURSOS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT.

 • Investigar les etapes evolutives i estadis del desenvolupament, en el pensar, sentir i actuar, dels infants.
 • Practicar modelat, pintura, cant, música, euritmia, art de la paraula.
 • Practicar procediments de didàctica per a les diferents edats dels infants.
 • Evaluar les experiències pròpies realitzades a l’aula. Com a tutor o ajudant.
 • Formar als educadors per al treball en equip en els claustres de mestres.
 • Contribuir a la formació de un nou concepte de Comunitat Educativa de manera pràctica i dinàmica. Establint un saludable vincle entre famílies i mestres, per l’educació dels infants i la cogestió dels centres.
 • Respectar el procés maduratiu de cada infant, per que és desenvolupin les millors facultats de cada individualitat i pugui aportar-les a la societat futura.

TREBALLS PERSONALS

Els participants realitzaran un entrenament en l’observació i descripció de casos concrets d’infants. S’extreuran dels materials entregats, com dels llibres de lectura els esquemes i idees necessàries per l’aprofondiment dels diferents continguts.

PRÀCTIQUES EN CENTRES EDUCATIUS WALDORF

les persones inscrites, docents en exercici, realitzaran pràctiques en centres escolars amb metodologia Waldorf en el nostre estat o a l’estranger.