El desenvolupament de les matemàtiques segons la pedagogia Waldorf dels 7 als 12 anys.

1r – Metodologia didàctica per l’ensenyament de les matemàtiques de la primera a la quarta classe

8 i 9 de febrer de 2020

 

AVIAT NOVES DATES 

 

2n– Metodologia didàctica per l’ensenyament de les matemàtiques de cinquena, sisena classe i primer i segon d’E.S.O.

21 i 22 de març de 2020

 

ADREÇAT A:

Professorat d’Educació Infantil, primària i primer i segon d’E.S.O. de primer cicle, educadors,

tècnics d’educació infantil, treballadors socials i qualsevol persona interessada en realitzar una

formació específica de matemàtiques.

OBJECTIUS DEL CURS:

En aquets cursos, volem donar eines bàsiques a les i els mestres per treballar de manera

creativa i amb entusiasme amb els alumnes en aquesta matèria que planteja molts obstacles

tant als alumnes com als docents.

PROFESSOR:

Pedro Álvarez Monteserin. Mestre Waldorf durant 35 anys des de 1er de primària fins a 2on

d’ESO en diferents escoles Waldorf de l’Estat Espanyol i a França. Formador Waldorf en

matemàtiques, ciències i altres matèries.

CONTINGUTS:

S’introduiran eines artístiques i rítmiques, (dibuix de formes, cançons, recitació, jocs….) per

facilitar a l’alumnat l’accés a aquesta matèria.

I) Des (de el) del recompte fins a les fraccions

  1. Vivència i comprensió del concepte de “càlcul”
  2. Introducció de l’escriptura del número (amb la numeració romana)
  3. Aproximació al número des de la “qualitat” de cada número (universalitat, dualitat.,,)
  4. Introducció de la numeració aràbiga amb base en las qualitats de cada número
  5. El concepte d’ordre numèric.
  6. Ordenació dels números per facilitar les quatre operacions bàsiques.
  7. Domini de les taules de multiplicar y comprensió del conceptes de “múltiples”, “divisors”, “factorització”, “nombres primers i compostos” y “descomposició de nombres compostos.
  8. Les formes, les mesures, l’espai: la geometria
  9. Introducció del concepte de fracció.
  10. Introducció dels conceptes “numerador” i “denominador” “fracció equivalent”
  11. Introducció dels conceptes de suma, resta, multiplicació i divisió de fracciones senzilles.

 

II) Des de las fraccions a les equacions

  1. Ampliació de la feina amb fraccions: comú denominador, simplificació de fracciones. MDD y MCM.
  2. Fraccions i decimals
  3. De les fraccions a les proporcions. Les raons
  4. Proporcions de la vida pràctica: regla de tres, càlculs comercials, … com inici de la feina amb “lletres”
  5. La geometria en el pla a mà alçada previ a la geometria amb instruments.
  6. El teorema de Tales
  7. El Teorema de Pitàgores
  8. Els números negatius i positius
  9. L’àlgebra i les equacions com a via ràpida de resolució de problemes de tot tipus.

 

AVALUACIÓ:

 • Participació activa i creativa en totes les activitats.
 • realització dels exercicis

 

REQUISITS CERTIFICACIÓ:

80% d’assistència i participar activament en totes les activitats El curs està acreditat pel Centre de Formació en pedagogia Waldorf de Barcelona. També està acreditat pel Departament d’Ensenyament, com a formació permanent del professorat. L’acreditació es concedirà per a aquells que siguin diplomats o llicenciats en Magisteri o que tinguin el Màster de capacitació per a pedagogs.

 

COST:

El cost de un mòdul individual 95 €, dos mòduls 180 € (Material inclòs)

 

LLOC DE REALITZACIÓ DELS TALLERS:

Casa Rudolf Steiner, carrer Duquessa d’Orleans, 6. 08034-Barcelona.

Com arribar-hi: FGC Sarrià o Reina Elisenda

 

HORARI:

dissabte de 10h a 14h i 15.30 a 19h.

diumenge de 10 a 14h.

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: info@formaciowaldorf.com

Tel. 647 50 42 80 persona de contacte María José

www.formaciowaldorf.com

La reserva de la plaça serà d’acord a l’ordre de pagament.